فولاد یک کالای جهانی است و بدون توجه به شرایط بازارجهانی نمی توان درخصوص استراتژی صنعت فولادایران صحبت کرد.

فولاد امروز با عرضه مازاد جهانی و کاهش تقاضا مواجه است که در نتیجه شاهد کاهش بی سابقه قیمت های جهانی فولاد هستیم.

ظرفیت فولاد جهان در سال 2015 به 4/2 میلیارد تن رسید اما میزان تقاضای فولاد خام کاهش یافته و در سال2015 حدود6/1میلیارد

تن و در سال 2016 نیز همین حدود تولید شده که خود مازاد بر تقاضا بوده است.

این درحالی است که پیش بینی می شود ظرفیت تولید فولاد در جهان تاسال 2018 افزایش یابد و به3/2 میلیارد تن برسد.دریک کلام

کاهش تقاضا و مازاد عرضه و افزایش ظرفیت چالش های جدی تولیدکنندگان فولاد جهان است. ایران از جمله کشورهایی است که با

وجود مازاد ظرفیت تولید جهانی به دنبال افزایش تولید فولاد در کشور است.

ایران در سال های اخیر حدود 47 میلیون تن فولاد تولید کرده و برنامه دارد تا سال 1404 تولید فولاد خام خود را به 55 میلیون تن

برساند.بر اساس چشم انداز 1404 تولید فولاد ایران باید به 55 میلیون تن برسد که حدود 30 تا 25 میلیون تن آن در داخل مصرف

شود و 20 تا 25 میلیون تن آن صادر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *